Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Werkzaamheden

Wij garanderen een goede en snelle uitvoering van uw opdracht omdat we beschikken over vakbekwaam personeel en het voor de wegenbouw geëigende materieel. Daarnaast zijn we goed afgestemd op de hoge eisen aan de logistieke organisatie van deze soms gecompliceerde en omvangrijke projecten met een strakke deadline.

Asfalteren
Het resultaat op uw terrein is een keurig strak geasfalteerde verbindingsweg, inrit, erf of parking. De afmetingen maken niet uit. Variaties in kleuren, structuren en afwateringsmogelijkheden zijn mogelijk. Met ons groot materieel brengen we de asfalt deskundig, snel en efficiënt aan.

Scheuren
Scheuren in het asfalt betekenen niet direct het einde van de hele asfaltlaag. Wel is het zaak deze scheurvorming snel en vakkundig te laten repareren. Deze scheurvorming kan veroorzaakt worden door te zware belasting, variatie in grondwaterstanden en de daarmee gepaard gaande zettingen, achterstallig onderhoud, maar ook gewoon door slijtage vanwege ouderdom. Omac bv heeft voor u een financieel aantrekkelijke reparatiemethode voor scheurvorming.

Beschadigde plekken
Slechte plekken in het asfalt die niet meer met emulsie of voegvulling te repareren zijn, kan Omac bv uitfrezen. Deze plekken repareren we vervolgens handmatig met nieuw asfalt. Deze reparaties zijn zeer snel te realiseren en uw asfaltlaag kan weer jaren mee.

Reparaties
Na enkele jaren van gebruik kan er onder meer scheurvorming ontstaan in het asfalt van wegen en bedrijfsterreinen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren voor de gebruikers. Bovendien kan de gesteldheid van uw asfalt door de scheuren snel verslechteren. Bij regenval komt er namelijk vocht in en onder de asfaltlaag te staan. Hierdoor kan er bij het opvriezen van de asfaltwegen en bedrijfsterreinen gevaarlijke oneffenheden ontstaan (opdooi) en er versnelde slijtage optreden. Voor slijtage zoals hieronder beschreven, kunnen wij u een pasklare en kostenbesparende oplossing bieden die de restlevensduur van de asfaltlaag verlengt zonder dat er een totale vernieuwing nodig is.

Omacasfalt