Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Wolpherensedijk Gorinchem

Het bestaande fietspad langs de Nieuwe Wolpherensedijk wordt op 2 plaatsen aangepast. Op de betreffende kruisingen wordt het fietspad naar achteren geplaatst. Hierbij dient de bestaande dijk verbreed te worden en dient de dijkbekleding opnieuw aangebracht te worden

Omacasfalt